right_bottom_02right_bottom_01

1C:DRİVE ERP

1C:DRİVE ERP geliştirilmiş olduğu 1C:ENTERPRİSE platformunun kabiliyetleri sayesinde işleriniz büyüdükçe sizleri yeni arayışlara girmek durumunda bırakmaz. Mevcutta bulunan özellikleri sayesinde temel iş süreçlerinizi işletebileceğiniz gibi özelleştirilebilir yapısı sayesinde ihtiyacınız olan iş, süreç yazılımları aynı platform üzerinde geliştirilebilir.
1C:DRİVE ERP ve buna ek olarak geliştirilmiş tüm yazılımlar web, masaüstü ve mobil uygulama olarak kullanılabilir.
Üretim Yönetimi Ve Planlaması
  • Üretim iş merkezleri oluşturma
  • Üretim operasyonları oluşturma
  • Üretim rotaları oluşturma
  • Üretim ürün reçeteleri oluşturma
  • Üretim emirleri oluşturma
  • Üretim talep planlama işlemleri
  • Üretim maliyet dağıtım işlemleri
  • Üretim iş merkezleri kapasite planlama işlemleri
  • Barkodlu üretim işlemleri
  • Serili ve lotlu üretim işlemleri
  • Siparişe bağlı üretim işlemleri
  • Üretim raporlamaları
Satın Alma Yönetimi
  • Tedarikçi Yönetimi
  • Satın alma talebi oluşturma
  • Satın alma teklifi oluşturma
  • Satın alma siparişi oluşturma
  • Satın alma irsaliyesi oluşturma
  • Satın alma faturası oluşturma
  • Satın alma fiyat listeleri oluşturma
  • Konsinye alış işlemleri
  • İthalat İşlemleri
  • Fason işlemleri
  • Talep planlama işlemleri
  • Talep tahminleme işlemleri
  • Tedarik planlama işlemleri
  • Tedarikçilerle mutabakat işlemleri
  • Satın Alma Raporlamaları
Ambar Ve Stok Yönetimi
  • Depo oluşturma
  • Stok sayım işlemleri
  • Depo stok transfer işlemleri
  • Depo stok giriş işlemleri
  • Depo stok çıkış işlemleri
  • Stok rezervasyon işlemleri
  • Barkodlu stok takibi işlemleri
  • Seri ve lotlu stok takibi işlemleri
  • Stok rezervasyon işlemleri
  • Stok raporlamaları
Finans Yönetimi
  • Para birimi işlemleri
  • Kasa işlemleri
  • Banka işlemleri
  • Çek işlemleri
  • Senet işlemleri
  • Kredi işlemleri
  • Kredi kartı işlemleri
  • Ödeme işlemleri
  • Tahsilat işlemleri
  • Finans raporlamaları
Teknik Servis Yönetimi
  • Teknik ekip yönetimi işlemleri
  • Teknik hizmet paketleri oluşturma
  • RMA takip işlemleri
  • Teknik servis iş emirleri
  • Onarım İşlemleri
  • Değişim İşlemleri
  • İade İşlemleri
  • Teknik servis raporlamaları
Proje Yönetimi
  • Proje Oluşturma
  • Proje Planı Oluşturma
  • Proje Görevleri Oluşturma
  • Görev Atama İşlemleri
  • Görev İzleme İşlemleri
  • Proje İlerleme İzleme İşlemleri
  • Proje Raporlamaları
CRM Ve Pazarlama Yönetimi
  • Müşteri adayı oluşturma
  • Müşteri oluşturma
  • Pazarlama personeline görev atama işlemleri
  • Müşteri segmentasyon işlemleri
  • Ürün segmentasyon işlemleri
  • Kampanya işlemleri
  • Etkinlik yönetimi
  • Toplu SMS ve E-posta işlemleri
  • CRM ve pazarlama raporlamaları
Satış Yönetimi
  • Müşteri yönetimi
  • Satış teklifi oluşturma
  • Satış siparişi oluşturma
  • Satış irsaliyesi oluşturma
  • Satış faturası oluşturma
  • Satış fiyat listeleri oluşturma
  • Satış bölgeleri oluşturma
  • Satış Hedefleri oluşturma
  • Konsinye satış işlemleri
  • İhracat İşlemleri
  • Fason işlemleri
  • Satış abonelik işlemleri
  • Müşteri mutabakat işlemleri
  • Satış Raporlamaları
Muhasebe
  • Muhasebe hesap planı oluşturma
  • Muhasebe hesap planı eşleştirme işlemleri
  • Otomatik yevmiyeleştirme işlemleri
  • Manuel yevmiyeleştirme işlemleri
  • Beyanname işlemleri
  • Finansal raporlamalar

1C TEKNOLOJİLERİNDEN GÜÇ ALAN BAZI İŞLETMELER