Artan müşteri beklentileri ve ihtiyaçları ile birlikte işletmelerin iş süreçlerindeki karmaşıklık seviyesi de hızlı bir şekilde yükselmektedir. Bununla birlikte işletmelerin iç ve dış müşteri beklentilerini karşılayabilmek için harcayacakları efor da giderek artmakta. İş süreçleri ile ilgili harcanacak eforun artması kalite, verim ve karlılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu problemler ile karşılaşan işletmeler; iş süreçlerini daha verimli, sürdürülebilir ve izlenebilir hale getirmek için iş süreçlerinde dijital dönüşüm faaliyetleri ile ilgili çalşmalar yürütmektedirler. Dijital dönüşüm çözümleri doğru uygulandığında bu problemlere çözüm getirirken yanlış uygulandığında ise problemleri daha büyük problemler haline getirebilmektedir.

İş süreçleri ile ilgili doğru dijital dönüşüm çözümleri üretmenin en temel yolu, sistem tasarımı ve geliştirilmesi süreçlerine kaynak oluşturacak olan analizlerin doğru ve yeterli seviyede detaya inilmiş olarak hazırlanmış olmasından geçer.

Analiz Süreçlerimiz

Alanında uzman personellerimiz ihtiyaçlarınızı belirlemek amacıyla iş birimlerinizdeki ilgililer ile buluşur.
Problemleriniz ve dijital dönüşüm çözümünden beklentileriniz personelimiz tarafından dinlenir.
İhtiyaçlarınızdaki belirsizlikler ortadan kaldırılır.
İhtiyaçlarınız ölçülebilir hale getirilir.
İhtiyaçlarınız ulaşılabilir ve makul bir hale getirilir.
İhtiyaçlarınız tasarım ve geliştirme sürecinde izlenebilir bir yapıya getirilir.
Yapılan bu çalışmalar neticesinde tasarlanacak ve geliştirilecek uygulama veya modül için kapsam çalışması yapılır ve sizlerle paylaşılır.