Geliştirilmiş iş yazılımlarının amacına hizmet etmesi ve veriminin artırılabilmesi için doğru kullanıcılar tarafından doğru bir şekilde kullanılıyor olması gerekmektedir. Bazı şirketlerde uzun süredir kullanılan bir yazılımdan yeni bir yazılım kullanımı senaryosuna geçişte, personeller tarafından yeni uygulamayı kullanmaya karşı bir direnç ile karşılaşılabilir. Bu geçiş ve yeni alışkanlıklar edinme sürecinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için doğru iletişim ve eğitim tekniklerine ihtiyaç duyulacaktır. Eğitimlerin ve oluşacak yeni görev yüklerinin doğru tekniklerle, doğru kişilere, doğru seviyede veriliyor olması kullanılacak olan yazılımın çıktılarının işletmenize katacağı değeri artıracaktır. Eğitim kapsamında ihtiyaç duyulacak döküman ve kaynaklar eğitmenler tarafından titizlikle hazırlanmış olmalıdır. Eğitim süreci başlangıç seviye eğitimden başlayıp, ileri seviye eğitim ve özel eğitim ile tamamlanmalıdır.

Eğitim Süreçlerimiz

İhtiyaç durumuna göre yazılımın deneme sürümü kullanıcılar ile paylaşılır.
Geliştirilmiş yazılımın genel eğitim dökümanları ve araçları tüm kullanıcılar ile paylaşılır.
Yazılım temel işlevleri ve kuralları ile ilgili sistemin tüm kullanıcılarının katılımıyla, yerinde veya online olarak genel kullanıcı eğitimi verilir.
Yazılımın özelleştirilmesi ve analiz araçlarının kullanılmasını kapsayan anahtar kullanıcı ve yönetici eğitimleri yerinde veya online olarak verilir.
Birimlerin veya kişilerin kendilerini ilgilendiren kullanım senaryoları ile ilgili detaylar, kullanıcılara bire bir veya birimleri ile birlikte aktarılır.
Kullanım senaryolarına özel detaylandırılmış eğitim döküman ve araçları kullanıcılar ile paylaşılır.