tasarımvegel-2

Sistem Tasarımı Ve Geliştirme

İş yazılımlarının doğru analizi ve tasarlanması, geliştirilecek olan uygulamaların kullanıcılar tarafından istenen çıktıları üretmesi için kritik faktörlerdir. Analiz süreçleri neticesinde tasarım ve geliştime süreçleri için oluşturulan kaynaklar, tasarım ve geliştirme yapacak kişiler tarafından doğru anlaşılmalıdır. İhitiyacınız ister bağımsız bir çözüm ister mevcut sistemlerinize entegre bir çözüm olsun, tasarım faaliyetlerinin süreç paydaşları ile sürekli istişare halinde ve sistematik olarak ilerletilmesi, geliştirilecek uygulamanın hedeflenen amaçlara daha net bir şekilde hizmet etmesini sağlayacaktır. Tasarım aşamasında yapılacak herbir tercih sistemin bütününü olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bir iş yazılımının temel bileşenleri, kullanıcı arayüzü, kullanım senaryoları, veri yapısı ve bu temel bileşenlerin birbiri ile olan ilişkisinin doğru kurgulanması gerekmektedir.

tasarımvegel-2
tasarımvegel-1

Sistem Tasarımı Ve Geliştirme Süreçlerimiz

Analiz aşamasınının ardından sistemin performansı, güvenilirliği, kullanılabilirliği, ölçeklenebilirliği gibi sistem tasarımı hedefleri belirlenir.
Sistem bileşenleri, arayüzler, veri akışı, veritabanı yapılarının belirlenmesi ile birlikte genel sistem mimarisi tasarlanır.
Sistem ana bileşenleri ve alt bileşenleri detaylandırılır.
Donanım ihtiyaçları belirlenir ve detaylandırılır.
Tasarlanan sisteme ait donanım bileşenleri tedarik edilir.
Tasarlanan yazılım bileşenleri geliştirilir.
Sistem geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sistemin tasarım hedeflerine uygun olarak çalışıp çalışmadığının doğrulanması için paydaşlar ile birlikte testler yapılır.