140

İşletmeler iş süreçlerini optimize etmek, verimliliklerini artırmak, maliyetlerini düşürmek gibi bazı hedefler için yazılım çözümlerine ihtiyaç duyarlar. Özel yazılım, genellikle standart paket yazılımların kapsamının dışında kalan karmaşık iş süreçleri veya özel endüstri gereksinimleri için tasarlanır. Yazılım geliştirme süreci, ihtiyaç analizi, tasarım, geliştirme, test ve dağıtım aşamalarını içerir ve müşteriyle sıkı bir işbirliği gerektirir. Bu yaklaşım, işletmelerin özelleştirilmiş çözümlerle rekabet avantajı elde etmelerine, veri güvenliğini sağlamalarına ve özel ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermelerine olanak tanır. Özel yazılım geliştirme, organizasyonların ölçeklenebilirlik, esneklik ve sürdürülebilirlik gibi kritik faktörlere odaklanarak, modern teknolojik gereksinimlere uygun çözümler üretmelerini sağlar.

Analiz

Artan müşteri beklentileri ve ihtiyaçları ile birlikte işletmelerin iş süreçlerindeki karmaşıklık seviyesi de hızlı bir şekilde yükselmektedir. Bununla birlikte işletmelerin iç ve dış müşteri beklentilerini karşılayabilmek için harcayacakları efor da giderek artmakta. İş süreçleri ile ilgili harcanacak eforun artması kalite, verim ve karlılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu problemler ile karşılaşan işletmeler; iş süreçlerini daha verimli, sürdürülebilir ve izlenebilir hale getirmek için iş süreçlerinde dijital dönüşüm faaliyetleri ile ilgili çalşmalar yürütmektedirler. Dijital dönüşüm çözümleri doğru uygulandığında bu problemlere çözüm getirirken yanlış uygulandığında ise problemleri daha büyük problemler haline getirebilmektedir.

İş süreçleri ile ilgili doğru dijital dönüşüm çözümleri üretmenin en temel yolu, sistem tasarımı ve geliştirilmesi süreçlerine kaynak oluşturacak olan analizlerin doğru ve yeterli seviyede detaya inilmiş olarak hazırlanmış olmasından geçer.

141

Analiz Süreçlerimiz

Alanında uzman personellerimiz ihtiyaçlarınızı belirlemek amacıyla iş birimlerinizdeki ilgililer ile buluşur.
Problemleriniz ve dijital dönüşüm çözümünden beklentileriniz personelimiz tarafından dinlenir.
İhtiyaçlarınızdaki belirsizlikler ortadan kaldırılır.
İhtiyaçlarınız ölçülebilir hale getirilir.
İhtiyaçlarınız ulaşılabilir ve makul bir hale getirilir.
İhtiyaçlarınız tasarım ve geliştirme sürecinde izlenebilir bir yapıya getirilir.
Yapılan bu çalışmalar neticesinde tasarlanacak ve geliştirilecek uygulama veya modül için kapsam çalışması yapılır ve sizlerle paylaşılır.

Sistem Tasarımı Ve Geliştirme

İş yazılımlarının doğru analizi ve tasarlanması, geliştirilecek olan uygulamaların kullanıcılar tarafından istenen çıktıları üretmesi için kritik faktörlerdir. Analiz süreçleri neticesinde tasarım ve geliştime süreçleri için oluşturulan kaynaklar, tasarım ve geliştirme yapacak kişiler tarafından doğru anlaşılmalıdır. İhitiyacınız ister bağımsız bir çözüm ister mevcut sistemlerinize entegre bir çözüm olsun, tasarım faaliyetlerinin süreç paydaşları ile sürekli istişare halinde ve sistematik olarak ilerletilmesi, geliştirilecek uygulamanın hedeflenen amaçlara daha net bir şekilde hizmet etmesini sağlayacaktır. Tasarım aşamasında yapılacak herbir tercih sistemin bütününü olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bir iş yazılımının temel bileşenleri, kullanıcı arayüzü, kullanım senaryoları, veri yapısı ve bu temel bileşenlerin birbiri ile olan ilişkisinin doğru kurgulanması gerekmektedir.

142

Sistem Tasarımı Ve Geliştirme Süreçlerimiz

Analiz aşamasınının ardından sistemin performansı, güvenilirliği, kullanılabilirliği, ölçeklenebilirliği gibi sistem tasarımı hedefleri belirlenir.
Sistem bileşenleri, arayüzler, veri akışı, veritabanı yapılarının belirlenmesi ile birlikte genel sistem mimarisi tasarlanır.
Sistem ana bileşenleri ve alt bileşenleri detaylandırılır.
Donanım ihtiyaçları belirlenir ve detaylandırılır.
Tasarlanan sisteme ait donanım bileşenleri tedarik edilir.
Tasarlanan yazılım bileşenleri geliştirilir.
Sistem geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sistemin tasarım hedeflerine uygun olarak çalışıp çalışmadığının doğrulanması için paydaşlar ile birlikte testler yapılır.

Eğitim

Geliştirilmiş iş yazılımlarının amacına hizmet etmesi ve veriminin artırılabilmesi için doğru kullanıcılar tarafından doğru bir şekilde kullanılıyor olması gerekmektedir. Bazı şirketlerde uzun süredir kullanılan bir yazılımdan yeni bir yazılım kullanımı senaryosuna geçişte, personeller tarafından yeni uygulamayı kullanmaya karşı bir direnç ile karşılaşılabilir. Bu geçiş ve yeni alışkanlıklar edinme sürecinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için doğru iletişim ve eğitim tekniklerine ihtiyaç duyulacaktır. Eğitimlerin ve oluşacak yeni görev yüklerinin doğru tekniklerle, doğru kişilere, doğru seviyede veriliyor olması kullanılacak olan yazılımın çıktılarının işletmenize katacağı değeri artıracaktır. Eğitim kapsamında ihtiyaç duyulacak döküman ve kaynaklar eğitmenler tarafından titizlikle hazırlanmış olmalıdır. Eğitim süreci başlangıç seviye eğitimden başlayıp, ileri seviye eğitim ve özel eğitim ile tamamlanmalıdır.

Eğitim Süreçlerimiz

İhtiyaç durumuna göre yazılımın deneme sürümü kullanıcılar ile paylaşılır.
Geliştirilmiş yazılımın genel eğitim dökümanları ve araçları tüm kullanıcılar ile paylaşılır.
Yazılım temel işlevleri ve kuralları ile ilgili sistemin tüm kullanıcılarının katılımıyla, yerinde veya online olarak genel kullanıcı eğitimi verilir.
Yazılımın özelleştirilmesi ve analiz araçlarının kullanılmasını kapsayan anahtar kullanıcı ve yönetici eğitimleri yerinde veya online olarak verilir.
Birimlerin veya kişilerin kendilerini ilgilendiren kullanım senaryoları ile ilgili detaylar, kullanıcılara bire bir veya birimleri ile birlikte aktarılır.
Kullanım senaryolarına özel detaylandırılmış eğitim döküman ve araçları kullanıcılar ile paylaşılır.

Teknik Destek Ve Refakat

Yazılım çözümleriniz ile ilgili iş ortağınızın sizlere sağlayacağı destek hizmeti, yazılım çözümlerinin sürdürülebilirliğinin ve sürekli gelişiminin sağlanması için oldukça önemlidir. Sürekli iyileştirme ve stabilizasyon konularıyla ilgili alacağınız kaliteli destek hizmeti, yazılım çözümünden alacağınız verimi artıracaktır. Kullanıcılar karşılaştıkları problemlerle ilgili bildirimleri sonrası, geri bildirimlere ve çözümlere hızlı ulaşabilmelidirler.

Uzman teknik destek ekibimizle sisteminiz ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz her konuda her an yanınızdayız.

Teknik Destek Ve Refakat Süreçlerimiz

Müşterilerimiz tarafından sorun bildirimi alınır.
Sorun, konu ile ilgili personellerimiz tarafından incelenir ve değerlendirilir.
Sorunun çözülmesi için gerekli adımlar belirlenir.
Sorun kullanıcı kaynaklı ise kullanıcıya süreç ile ilgili eşlik edilir. Sistem kaynaklı sorunlar ile iligili en hızlı şekilde aksiyon alınır.
Destek ekibimiz alınan aksiyonlar ve sürecin ilerleyişi ile alakalı ilgili kişileri düzenli olarak bilgilendirir.
Sorun çözülünce ilgililere çözüm bildirimi yapılır.